Bošnjačko srpski savez – BOSS nije nova ideja, to je stara ideja koju su baštinili i naši preci, dobro Bošnjani i dobri Srbi, koju mi reafirmišemo kroz ovu našu političku platformu.

– Mi pravimo savez dobrih ljudi, sa plemenitom namjerom, jasnom vizijom i ciljem da sa sa izazovima koji su pred nama moramo suočiti zajedno.

– Naši politički protivnici biće svi oni koji su protiv najbolje saradnje, suživota i saveza Bošnjaka i Srba.