GO BOSS NOVI PAZAR URUČIO DONACIJU KLUBU PENZIONERA U NOVOM PAZARU

0
539
Bošnjačko srpski savez donirao je juče klima uređaj, laptop računar i štampač Klubu penzionera u Novom Pazaru, kojim će se poboljšati uslovi za boravak i rad članova ovog Kluba.
Donaciju je u ime Gradskog odbora BOSS-a Novi Pazar predao predsjednik gradskog odbora Dževad Kurtanović. Ujedno je ovo bio i povod za razgovor sa predstavnikom penzionera Fuadom Batilovićem o daljem nastavku saradnje i potrebama najstarijeg stanovništva ove općine.
U svom obraćanju predsjednik Gradskog odbora BOSS-a istakao je da su penzioneri ljudi koji su cijeli svoj radni vijek uložili u izgradnju našeg društva i mi im sada moramo pružiti podršku da taj dio svog života u penziji provedu na što bolji, kvalitetniji način, a to ćemo učiniti pomažući i rad penzionerskih klubova u Novom Pazaru. GO BOSS-a Novi Pazar danas je to pokazao na djelu, ovom donacijom umnogome će biti prijatniji boravak u prostorijama Kluba penzionera, koje oni u velikom broju posjećuju.
BOSS će se u narednom periodu, kada postane parlamentarna stranka na lokalnom i republičkom nivou, snažno zalagati za uvođenje socijalno zagarantiranih penzija od najmanje 100 evra. Ovaj poseban vid socijalnog davanja bio bi namijenjen osobama preko 65 godina starosti koje nisu ostvarile pravo na penziju, a nisu korisnici socijalne pomoći i nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda a u Novom Pazaru je mnogo takvih.
Predstavnik penzionera Fuad Batilović se zahvalio na donaciji i na posjeti.
Informativna služba BOSS.

Leave a reply